Algemene Voorwaarden

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door AiryHair.com. Door de hele site, de termen "wij", "ons" en "onze" verwijzen naar AiryHair.com. AiryHair.com biedt deze website, met inbegrip van alle informatie, instrumenten en diensten beschikbaar zijn van deze site om u, de gebruiker, op voorwaarde van uw aanvaarding van alle bepalingen, voorwaarden, beleid en mededelingen hier vermeld.

Door het bezoeken van onze site en / of iets aanschaf van ons, je bezighouden met onze "Service" en ga akkoord met de volgende voorwaarden ("Terms of Service", "Voorwaarden"), met inbegrip van de aanvullende voorwaarden en het beleid te worden gebonden waarnaar hierin wordt verwezen en / of beschikbaar zijn via een hyperlink. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief zonder beperking gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaars en / of medewerkers van de inhoud.

Lees deze Algemene Voorwaarden zorgvuldig voordat toegang tot of het gebruik van onze website. Door de toegang tot of het gebruik van een deel van de site, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden gebonden te zijn. Als je niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, dan kunt u geen toegang tot de website of gebruik maken van alle services. Indien deze Algemene Voorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze Algemene Voorwaarden.

Alle nieuwe functies of gereedschappen die worden toegevoegd aan de huidige winkel is eveneens onderworpen aan de Algemene Voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina. We behouden het recht om te werken, te wijzigen of een deel van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door het plaatsen van updates en / of wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op veranderingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website na de bekendmaking van eventuele wijzigingen betekent acceptatie van deze wijzigingen.

DEEL 1 - ONLINE STORE VOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u ten minste de leeftijd van de meerderheid in uw staat of provincie van verblijf of, of dat u de leeftijd van de meerderheid in de staat of provincie van verblijf of en u ons uw toestemming hebben gegeven toestaan dat een minderjarige ten laste van deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet te gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden noch mag u, in het gebruik van de dienst, in strijd met de wet in uw rechtsgebied (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechten).

Je mag geen wormen of virussen of code van een destructieve aard te zenden. Een B

bereiken of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van uw diensten.

DEEL 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan iedereen die om welke reden dan ook op elk gewenst moment.

U begrijpt dat uw inhoud (niet inclusief creditcardgegevens), ongecodeerd kan worden overgedragen en omvatten (a) overdracht via verschillende netwerken; en (b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Credit card informatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht over netwerken.

U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren enig deel van de Dienst, het gebruik van de Dienst of de toegang tot de dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt verricht, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons .

De titels die in deze overeenkomst zijn opgenomen voor alleen het gemak en zal niet beperken of anderszins beïnvloeden deze voorwaarden.

DEEL 3 - JUISTHEID, VOLLEDIGHEID EN ACTUALITEIT VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk indien beschikbaar gestelde informatie op deze site is niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg primair, nauwkeuriger, completer of meer actuele bronnen van informatie. Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, noodzakelijk, niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment wijzigen, maar we hebben geen verplichting om alle informatie op onze site. Gaat u ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid om wijzigingen aan onze site te monitoren.

DEEL 4 - WIJZIGING VAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor op elk moment te wijzigen of stop de Dienst (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving op elk moment.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijs verandering, schorsing of stopzetting van de Dienst.

DEEL 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN

Bepaalde producten of diensten kan uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen hebben beperkte hoeveelheden en zijn onderhevig aan terug te keren of ruil alleen volgens onze Return Policy.

We hebben alles in het werk om zo nauwkeurig mogelijk weergeven van de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen gemaakt. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur van uw computer monitor nauwkeurig zullen zijn.

We behouden ons het recht, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot ieder persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht uit te oefenen op een case-by-case basis. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij bieden beperken. Alle beschrijvingen van producten of de prijsstelling van producten zijn onderhevig aan veranderingen op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar eigen goeddunken van ons. We behouden ons het recht voor om een product op elk gewenst moment te beëindigen. Elke aanbieding voor elk product of dienst die op deze site is vrij van verbood.

We garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal door u gekocht of verkregen voldoet aan uw verwachtingen, of dat eventuele fouten in de service zullen worden gecorrigeerd.

DEEL 6 - DE NAUWKEURIGHEID VAN DE FACTURERING EN ACCOUNT INFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u plaatst bij ons te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, te beperken of te annuleren aangekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen onder meer bestellingen van of onder dezelfde klant rekening, dezelfde creditcard, en / of orders die dezelfde facturering en / of verzendadres te gebruiken. In het geval dat we een verandering in of een bestelling te annuleren, kunnen we proberen om u op de hoogte contact opnemen met de e-mail en / of factuuradres / telefoonnummer dat op het moment dat de order is geplaatst. We behouden ons het recht te beperken of bestellingen die, naar eigen oordeel, lijken door dealers, wederverkopers of distributeurs worden geplaatst verbieden.

Gaat u akkoord met de huidige, volledige en nauwkeurige aankoopbewijs en accountgegevens voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om meteen te werken uw account en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u op als dat nodig is.

Voor meer informatie, kunt u onze Returns Policy.

DEEL 7 - OPTIE TOOLS

Wij kunnen u voorzien van toegang tot de tools van derden waarover wij niet controleren, noch enige controle of inbreng.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij de toegang tot dergelijke instrumenten "zoals het is" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, toezeggingen of voorwaarden van welke aard en zonder goedkeuring. Wij zullen geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of in verband met uw gebruik van de optionele hulpprogramma's van derden.

Elk gebruik door u van optionele instrumenten aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en je moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en het goedkeuren van de voorwaarden waarop hulpmiddelen worden verstrekt door de betrokken derde partij leverancier (s).

We kunnen ook in de toekomst, nieuwe diensten aanbieden en / of functies via de website (met inbegrip van de introductie van nieuwe instrumenten en middelen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten worden eveneens onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden.

DEEL 8 - DERDE LINKS

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze Dienst kunnen materialen bevatten van derden.

Derden links op deze site kan u naar websites van derden die niet zijn aangesloten bij ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of de evaluatie van de inhoud of nauwkeurigheid en we garanderen niet en zal geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor derden materialen of websites, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden.

Wij zijn niet aansprakelijk voor letsel of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of enige andere transacties gedaan in verband met de websites van derden. Lees zorgvuldig beleid en praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelnemen aan een transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen over producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij.

DEEL 9 - COMMENTAAR VAN GEBRUIKERS, RECENSIES, KOPPEL EN ANDERE MIDDELEN

Indien, op ons verzoek, bepaalde middelen om u (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen of reviews) of zonder een verzoek van ons je creatieve ideeën, suggesties, beoordelingen, voorstellen, plannen of andere materialen te sturen, hetzij online, per e-mail, per post mail of anderszins (gezamenlijk, 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat wij, op ieder moment, zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anders gebruiken in elk medium eventuele opmerkingen die u uit naar ons. Naast dat u ons alle eigendomsrechten op de beoordelingen die zijn geplaatst op onze site. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen in het vertrouwen te behouden; (2) tot vergoeding van eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen.

We kunnen, maar hebben geen verplichting om, monitoren, te bewerken of inhoud die bepalen we in onze eigen goeddunken zijn onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend of in strijd intellectuele eigendom welke partij of deze gebruiksvoorwaarden te verwijderen .

Gaat u ermee akkoord dat uw commentaar niet zal schenden enig recht van een derde partij, met inbegrip van auteursrecht, merkenrecht, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U gaat er verder gaat ermee akkoord dat uw commentaar lasterlijke of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal niet zal bevatten, of bevat geen computer virus of andere malware die op enige wijze zou kunnen invloed hebben op de werking van de Dienst of verwante website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof ze iemand anders dan jezelf, of anderszins misleiden ons of derde partijen over de oorsprong van eventuele opmerkingen. Je bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen te maken en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.

DEEL 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie door de winkel wordt geregeld door ons privacybeleid.

DEEL 11 - FOUTEN, ONJUISTHEDEN EN OMISSIES

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst die typfouten, onjuistheden of weglatingen die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en de beschikbaarheid bevat zijn. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of omissies te corrigeren, en te wijzigen of te actualiseren informatie of bestellingen te annuleren als de informatie in de Dienst of op een verwante website is onjuist te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend) .

We zijn niet verplicht om te werken, te wijzigen of informatie te verduidelijken in de Dienst of op een verwante website, inclusief, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen specifieke bijwerken of vernieuwen toegepast in de Dienst of op een verwante website datum, moeten worden genomen om aan te geven dat alle informatie in de Dienst of op een verwante website is aangepast of vernieuwd.

DEEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verboden, zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, bent u het gebruik van de site of de inhoud ervan verboden: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (c) op alle internationale, federale, provinciale of nationale of regionale wetgeving, regels, wetten, of plaatselijke verordeningen overtreden; (d) inbreuk maken op of schenden onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) te treiteren, misbruik, belediging, schade, belasteren, laster, in diskrediet brengen, te intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) te uploaden of te verzenden virussen of andere vorm van kwaadaardige code die zullen of kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of de werking van de Dienst of van een verwante website, andere websites, of het internet zal beïnvloeden; (h) te verzamelen of volgen de persoonlijke gegevens van anderen; (i) om spam, phishing, pharm, voorwendsel, spin, kruipen, of schrapen; (j) voor een obsceen of immoreel doel; of (k) te verstoren of te omzeilen de echtheidskenmerken van de Dienst of enige gerelateerde website, andere websites, of het internet. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of enige gerelateerde website voor het overtreden van een van de verboden gebruik te beëindigen.

DEEL 13 - AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING; AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKING

We kunnen niet garanderen, vertegenwoordigt of garandeert u dat uw gebruik van onze diensten ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de dienst accuraat of betrouwbaar zal zijn.

U stemt ermee in dat van tijd tot tijd kunnen we de service te verwijderen voor onbepaalde tijd of de service op elk gewenst moment te annuleren, zonder kennisgeving aan u.

Gaat u ermee akkoord uitdrukkelijk dat uw gebruik van, of het onvermogen om te gebruiken, de service is op eigen risico. De service en alle producten en diensten aan u geleverd via de service (behalve zoals uitdrukkelijk door ons aangegeven) verstrekt 'as is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval worden AiryHair.com, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk voor letsel, verlies, claim, of directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, de kosten van vervanging, of een soortgelijke schade, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van een van de dienst of de producten verkregen met behulp van de service, of voor enige andere claim met betrekking op enige wijze met uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of omissies in enige inhoud, of enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik van de dienst of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de dienst, zelfs als geadviseerd van hun mogelijkheden. Omdat sommige staten of rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade, in dergelijke landen of jurisdicties, is onze aansprakelijkheid beperkt tot de maximale omvang toegestaan door de wet.

DEEL 14 - SCHADEVERGOEDING

U gaat ermee akkoord, te verdedigen en te vrijwaren AiryHair.com en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, filialen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren van elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die ze nemen door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.

DEEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden wordt bepaald onwettig, nietig of niet afdwingbaar is, wordt deze bepaling desondanks zijn afdwingbaar voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte wordt geacht te worden gescheiden van deze gebruiksvoorwaarden service, tot deze vaststelling geen gevolgen voor de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige overige bepalingen.

DEEL 16 - OPZEGGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die vóór de datum van beëindiging wordt de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden te overleven.

Deze Algemene Voorwaarden zijn effectief, tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of ons. U kunt deze Algemene Voorwaarden op elk moment beëindigen door kennisgeving aan ons dat u niet langer wenst om onze diensten te gebruiken, of wanneer u stoppen met het gebruik van onze site.

Als in ons eigen oordeel u niet, of we vermoeden dat u er niet in geslaagd, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst op elk moment te beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving en u aansprakelijk blijft voor alle bedragen boven tot en met de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig kan ontzeggen u toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan).

DEEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Het falen van ons uit te oefenen of af te dwingen enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal een verklaring van afstand van dit recht of deze bepaling.

Deze Algemene Voorwaarden en alle beleid of operationele regels geplaatst door ons op deze website of met betrekking tot de Service vormt de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de Service, vervangen alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (waaronder, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Terms of Service).

Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden mag niet worden opgevat tegen de opstelling van partijen.

DEEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van China.

DEEL 19 - WIJZIGINGEN IN SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken, te werken, te wijzigen of een deel van deze Algemene Voorwaarden te vervangen door het plaatsen van updates en veranderingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op veranderingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot de website of de Dienst na de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.

DEEL 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Terms of Service moeten naar ons verstuurd via de volgende contactformulier.