Prywatność i Bezpieczeństwo

NASZE ZAANGAŻOWANIE W OCHRONĘ PRYWATNOŚCI

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Aby lepiej chronić Twoją prywatność, przedstawiamy niniejsze zawiadomienie, wyjaśniające w jaki sposób postępujemy z zebranymi informacjami. Aby łatwo znaleźć niniejsze zawiadomienie, udostępniamy je na naszej stronie i w każdym miejscu, w którym mogą być wymagane dane osobowe. Zamówienie wyślemy po otrzymaniu płatności i potwierdzeniu, że opłata nie została sfałszowana. Twoja płatność zostanie sprawdzone przez Wydział ds. zapobiegania oszustwom PayPal i nasz zespół ds. sprzedaży. Możemy sprawdzić transakcje klienta w celu potwierdzenia powyższych informacji. Wszelkie nieprawidłowości będą powodem do odmowy. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia konta i / lub anulowania zamówień w dowolnym czasie, bez powodu i bez podania przyczyny.

ZBIERANE INFORMACJE


Niniejsze zawiadomienie dotyczy wszystkich informacji zbieranych lub przekazywanych na stronie internetowej AiryHair.com. Na niektórych stronach można zamówić produkty, wprowadzać prośby oraz rejestrować się w celu otrzymywania materiałów. Na tych stronach zbieramy następujące informacje:

Imię i nazwisko
Adres
Adres email
Numer telefonu
Adres IP
Informacje dot. karty kredytowej / debetowej

Na niektórych stronach możesz przesyłać informacje na temat innych ludzi. Na przykład jeśli zamówisz prezent online i ma on zostać przesyłany bezpośrednio do odbiorcy, trzeba będzie przekazać jego adres. W tej sytuacji zbieramy nastęujące dane osobowe:

Imię i nazwisko:
Adres
Numer telefonu

W JAKI SPOSÓB KORZYSTAMY Z INFORMACJI


Informacje, które dostarczasz na swój temat podczas składania zamówienia, wykorzystujemy wyłącznie w celu realizacji danego zamówienia. Nie dzielimy się tymi informacjami ze stronami trzecimi z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne w celu realizacji zamówienia.

Informacje dostarczone o kimś innym podczas składania zamówienia wykorzystujemy tylko do wysłania zamówionego produktu i potwierdzenia dostawy. Nie dzielimy się tymi informacjami ze stronami trzecimi z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne w celu realizacji zamówienia.

Używamy adresów zwrotnych e-mail, aby odpowiedzieć na otrzymane wiadomości e-mail. Adresów tych nie wykorzystujemy do żadnych innych celów i nie udostępniamy ich stronom trzecim.

Ponadto nigdy nie używamy ani nie udostępniamy informacji osobowych dostarczonych drogą internetową w sposób nie powiązany z powyżej opisanymi celami, bez zaoferowania klientom możliwości rezygnacji lub zakazu takich niepowiązanych zastosowań.

NASZE ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ BEZPIECZEŃSTWA DANYCH


Aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi, zapewnić dokładność danych oraz zapewnić właściwe wykorzystanie informacji, sklep Hair Extensions wdrożył odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze w celu ochrony i zabezpieczenia informacji, które zbieramy w Internecie.

JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAMI


Jeżeli masz inne pytania lub wątpliwości dotyczące niniejszych zasad ochrony prywatności, zachęcamy do skorzystania z formularza kontaktowego.