Betingelser Og Vilkår

OVERSIGT

Denne hjemmeside drives af AiryHair.com. På hele hjemmesiden refererer udtrykkene "vi", "os" og "vores" til AiryHair.com. AiryHair.com tilbyder denne hjemmeside, herunder alle oplysninger, værktøjer og tjenester tilgængelige via denne hjemmeside til dig, brugeren, betinget af din accept af samtlige vilkår, betingelser, politikker og bekendtgørelser angivet her.

Ved at besøge vores hjemmeside og/eller købe noget fra os, engagerer du dig i vores "Service" og accepterer at være bundet af følgende betingelser og vilkår ("Betingelser og vilkår ", "Servicevilkår"), herunder de yderligere vilkår og betingelser og politikker der refereres til heri og/eller som er tilgængelige via et hyperlink. Disse Servicevilkår gælder for alle brugere af hjemmesiden, herunder uden begrænsning; brugere der bare søger, leverandører, kunder, købmænd, og/eller bidragydere af indhold.

Læs venligst disse Servicevilkår omhyggeligt før adgang til eller brug af vores hjemmeside. Ved at få adgang til eller bruge nogen del af webstedet, accepterer du at være bundet af disse Servicevilkår. Hvis du ikke kan acceptere alle vilkår og betingelser i denne aftale, så bør du ikke færdes på hjemmesiden eller bruge nogen tjenester. Hvis disse Servicevilkår betragtes som et tilbud, er accepten udtrykkeligt begrænset til disse Servicevilkår.

Eventuelle nye funktioner eller værktøjer der tilføjes til den nuværende butik, vil også være underlagt disse Servicevilkår. Du kan se den seneste version af Servicevilkår når som helst på denne side. Vi forbeholder os ret til at opdatere, ændre eller udskifte enhver del af disse Servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og/eller ændringer til vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke denne side jævnligt for ændringer. Din fortsatte brug af eller færden på hjemmesiden efter offentliggørelse af eventuelle ændringer er ensbetydende med accept af disse ændringer.

AFSNIT 1 - ONLINE-BUTIK VILKÅR

Ved at acceptere nærværende servicebetingelser, erklærer du, at du er mindst har en alder der giver myndighed i dit opholdsland, eller at du har nået myndighedsalderen i dit opholdsland og du har givet os dit samtykke til at tillade enhver af dine yngre pårørende at bruge denne hjemmeside.

Du må ikke bruge vores produkter til ulovlige eller uautoriserede formål, og du må heller ikke ved brug af denne Service, overtræde nogen love i dit område (herunder, men ikke begrænset til love om ophavsret).

Du må ikke sende orme eller virus eller enhver kode af destruktiv karakter. En overtrædelse af nogen af disse vilkår vil resultere i en øjeblikkelig ophævelse af din service.

AFSNIT 2 - ALMINDELIGE BETINGELSER

Vi forbeholder os ret til at nægte service til hvem som helst for en hvilken som helst grund til enhver tid. Du forstår at dine oplysninger (ikke inklusive kreditkortoplysninger) kan overføres ukrypteret og involvere (a) transmissioner over forskellige netværk; og (b) ændringer for at overholde og tilpasse sig de tekniske krav ved tilslutning til et netværk eller enheder. Kreditkortoplysninger er altid krypterede under overførslen via netværk.

Du accepterer at du ikke må reproducere, duplikere, kopiere, sælge, videresælge eller udnytte nogen del af denne Service, brug af Servicen eller adgang til Servicen eller enhver kontakt på hjemmesiden, hvorigennem tjenesteydelsen udføres, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra os .

Overskrifterne der anvendes i denne aftale, er indsat af bekvemmelighed og vil ikke begrænse eller på anden måde påvirke disse vilkår.

AFSNIT 3 - NØJAGTIGHED, FULDSTÆNDIGHED OG AKTUALITET AF OPLYSNINGER

Vi er ikke ansvarlige hvis oplysninger, der stilles til rådighed på dette site er ikke nøjagtige, fuldstændige eller aktuelle. Materialet på denne hjemmeside gives kun til generel oplysning og bør ikke påberåbes eller anvendes som det eneste grundlag for at træffe beslutninger uden at konsultere primære, mere præcise, mere komplette eller flere rettidige informationskilder. Enhver tillid til materiale på dette site er på egen risiko.

Dette websted kan indeholde visse historiske oplysninger. Historiske oplysninger er, nødvendigvis, ikke aktuelle, og er kun opslået for din henvisning. Vi forbeholder os ret til at ændre indholdet af denne hjemmeside til enhver tid, men vi har ingen forpligtelse til at opdatere alle oplysninger på vores hjemmeside. Du accepterer, at det er dit ansvar at overvåge ændringer på vores hjemmeside.

AFSNIT 4 - ÆNDRINGER I TJENESTEN OG PRISER

Priserne for vores produkter kan ændres uden varsel.

Vi forbeholder os ret til at til enhver tid at ændre eller afbryde Tjenesten (eller en del eller indhold heraf) uden varsel til enhver tid.

Vi er ikke ansvarlige over for dig eller nogen tredjepart for enhver ændring, prisændring, suspension eller ophør af Tjenesten.

AFSNIT 5 - PRODUKTER ELLER TJENESTER

Visse produkter eller tjenester kan være til rådighed udelukkende online via hjemmesiden. Disse produkter eller tjenester kan have begrænsede mængder og er omfattes kun af returret i henhold til vores Returpolitik.

Vi har gjort alt for at vise farver og billeder af vores butiksprodukter så præcist som muligt. Vi kan ikke garantere at din computerskærms visning af enhver farve vil være nøjagtig.

Vi forbeholder os ret til, men er ikke forpligtet, til at begrænse salget af vores produkter eller tjenester til enhver person, geografisk område eller jurisdiktion. Vi kan udøve denne ret fra sag til sag. Vi forbeholder os ret til at begrænse de mængder af produkter eller tjenester vi tilbyder. Alle beskrivelser af produkter eller produktprissætninger kan ændres når som helst uden varsel, efter vores eget skøn. Vi forbeholder os retten til at afbryde ethvert produkt til enhver tid. Ethvert tilbud om et produkt eller en tjenesteydelse foretaget på dette websted er ugyldig hvor det er forbudt.

Vi garanterer ikke at kvaliteten af de produkter, serviceydelser, information eller andet indkøbt materiale vil opfylde dine forventninger, eller at eventuelle fejl i Tjenesten vil blive rettet.

AFSNIT 6 - NØJAGTIGHED AF FAKTURERINGS- OG KONTOOPLYSNINGER

Vi forbeholder os retten til at afvise enhver ordre du afgiver hos os. Vi kan, efter eget skøn, begrænse eller annullere indkøbte mængder per person, per husstand eller per ordre. Disse begrænsninger kan omfatte bestillinger af eller under samme kundekonto, det samme kreditkort, og/eller ordrer, der bruger den samme fakturerings- og/eller leveringsadresse. I tilfælde af at vi laver en ændring eller annullerer en ordre, kan vi forsøge at underrette dig ved at kontakte dig per e-mail og/eller faktureringsadresse/telefonnummer som angivet på det tidspunkt, ordren blev foretaget. Vi forbeholder os ret til at begrænse eller forbyde ordrer, som, efter vores eget skøn, synes at være placeret ved forhandlere, sælgere eller distributører.

Du accepterer at give aktuelle, fuldstændige og nøjagtige købs- og kontooplysninger for alle køb foretaget i vores butik. Du accepterer straks at opdatere din konto og andre oplysninger, herunder din email-adresse, kreditkortnumre og udløbsdatoer, så vi kan fuldføre dine transaktioner og kontakte dig efter behov.

For flere detaljer, kan du læse vores Returpolitik.

AFSNIT 7 - VALGFRI REDSKABER

Vi kan give dig adgang til tredjeparts-redskaber, som vi hverken overvåger eller har nogen kontrol eller input.

Du anerkender og accepterer at vi giver adgang til sådanne redskaber "som de er" og "som tilgængelige" uden nogen garantier, erklæringer eller betingelser af nogen art og uden godkendelse. Vi fraskriver os ethvert ansvar som følge af eller i forbindelse med din brug af valgfrie tredjeparts-redskaber.

Enhver brug du gør af valgfrie redskaber der tilbydes via webstedet, er helt efter eget skøn og på egen risiko, og du bør sikre, at du er bekendt med og godkender de vilkår, som redskaber fra en tredjeparts udbyder er omfattet af.

Vi kan også i fremtiden tilbyde nye tjenester og/eller funktioner via hjemmesiden (herunder, frigivelse af nye redskaber og ressourcer). Sådanne nye funktioner og/eller tjenesteydelser, vil også være underlagt disse Servicevilkår.

AFSNIT 8 - LINKS FRA TREDJEPARTER

Visse former for indhold, produkter og tjenester tilgængelige via vores service kan inkludere materiale fra tredjeparter.

Tredjepartslinks på dette websted kan henvise dig til tredjepartswebsteder der ikke er tilknyttet os. Vi er ikke ansvarlige for undersøgelse og vurdering af indholdet eller nøjagtigheden, og vi hverken garanterer eller har noget ansvar for tredjepartsmateriale eller hjemmesider, eller for andre materialer, produkter eller tjenester fra en tredjepart.

Vi er ikke ansvarlige for nogen skade eller tab i forbindelse med køb eller brug af varer, tjenesteydelser, ressourcer, indhold eller andre transaktioner foretaget i forbindelse med eventuelle tredjepartswebsteder. Læs venligst omhyggeligt den relevante tredjeparts politik og principper, og sørg for at du forstår dem, før du deltager i en transaktion. Klager, krav, bekymringer eller spørgsmål til tredjepartsprodukter skal rettes til tredjepart.

AFSNIT 9 - BRUGERKOMMENTARER, ANMELDELSER, FEEDBACK OG ANDRE INDLÆG

Hvis du, på vores anmodning, sender visse specifikke indlæg (f.eks konkurrencebidrag eller anmeldelser) eller uopfordret sender kreative ideer, forslag, anmeldelser, forslag, planer eller andre materialer, uanset om det er online, via e-mail, gennem postvæsenet, eller på anden måde (kollektivt, ”Kommentarer”), accepterer du, at vi til enhver tid, uden begrænsninger, kan redigere, kopiere, offentliggøre, distribuere, oversætte og på anden måde via samtlige medier bruge eventuelle kommentarer, som du leverer til os. Udover det, giver du os alle rettigheder til de anmeldelser, der er blevet lagt ud på vores hjemmeside. Vi er og skal ikke være forpligtet til at: (1) holde bemærkninger fortrolige; (2) betale erstatning for eventuelle kommentarer; eller (3) reagere på eventuelle bemærkninger.

Vi kan, men er ikke forpligtet til at overvåge, redigere eller fjerne indhold, som vi efter eget skøn anser for ulovligts, stødende, truende, injurierende, ærekrænkende, pornografisk, uanstændigt eller på anden måde stødende eller som overtræder nogen parts immaterielle rettigheder eller disse Servicevilkår .

Du accepterer at dine kommentarer ikke krænker nogen rettigheder af enhver tredjepart, herunder ophavsret, varemærker, privatlivets fred, personlighed eller andre personlige eller ejendomsret. Du accepterer endvidere at dine kommentarer ikke vil indeholde injurierende eller på anden måde ulovligt, krænkende eller obskønt materiale eller indeholde computervirus eller anden malware, der på nogen måde kunne påvirke driften af Tjenesten eller enhver tilknyttet hjemmeside. Du må ikke bruge en falsk emailadresse, foregive at være en anden end dig selv, eller på anden måde vildlede os eller tredjeparter med hensyn til oprindelsen af bemærkninger. Du er alene ansvarlig for eventuelle kommentarer, du foretager, og deres nøjagtighed. Vi tager intet ansvar og påtager os intet erstatningsansvar for eventuelle kommentarer indsendt af dig eller tredjepart.

AFSNIT 10 - PERSONLIGE OPLYSNINGERDin indsendelse af personlige oplysninger gennem butikken er underlagt vores Privatlivspolitik.

AFSNIT 11 - FEJL, UNØJAGTIGHEDER OG UDELADELSER

Indimellem kan der være oplysninger på vores hjemmeside eller i Tjenesten, der indeholder typografiske fejl, unøjagtigheder eller undladelser, vedrørende produktbeskrivelser, priser, kampagner, tilbud, produkter, forsendelsesomkostninger, transittider og tilgængelighed. Vi forbeholder os ret til at rette eventuelle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, og til at ændre eller opdatere information eller annullere ordrer, hvis nogen oplysninger i Tjenesten eller på en relateret hjemmeside er unøjagtige til enhver tid uden forudgående varsel (herunder efter du har indsendt din ordre) .

Vi påtager os ingen forpligtelse til at opdatere, ændre eller præcisere oplysninger i Tjenesten eller på en relateret hjemmeside, herunder uden begrænsning, prisoplysninger, medmindre loven kræver det. Ingen angivet opdaterings- eller genopfriskningsdato anvendes i Tjenesten eller på en relateret hjemmeside, bør antages at angive at alle oplysninger i Tjenesten eller på en relateret hjemmeside er blevet ændret eller opdateret.

AFSNIT 12 - FORBUDTE ANVENDELSER

Ud over andre forbud, som angivet i disse Betingelser og Vilkår, er det dig forbudt at bruge hjemmesiden eller dens indhold til: (a) ulovlige formål; (B) at hverve andre til at udføre eller deltage i ulovlige handlinger; (C) at overtræde samtlige internationale, føderale, provinsielle eller statslige forskrifter, regler, love, eller lokale forordninger; (D) at krænke eller overtræde vores immaterielle rettigheder eller andres immaterielle rettigheder; (E) at chikanere, misbruge, fornærme, skade, bagvaske, forklejne, skræmme eller diskriminere på grund af køn, seksuel orientering, religion, etnisk tilhørsforhold, race, alder, national oprindelse, eller handicap; (F) at fremlægge urigtige eller vildledende oplysninger; (G) for at uploade eller overføre virus eller enhver anden form for skadelige programmer, der vil eller kan anvendes på nogen måde, der vil påvirke funktionaliteten eller driften af tjenesten eller relaterede hjemmeside, andre hjemmesider, eller internettet; (H) at indsamle eller spore personlige oplysninger om andre; (I) til spam, phish, pharm, påskud, spider, crawl, eller skrabe; (J) for enhver uanstændig eller umoralsk formål; eller (k) for at forstyrre eller omgå sikkerhedsfunktionerne i Tjenesten eller enhver tilknyttet hjemmeside, andre hjemmesider, eller internettet. Vi forbeholder os ret til at opsige din brug af Tjenesten eller enhver tilknyttet hjemmeside for at krænke nogen af disse forbudte anvendelser.

AFSNIT 13 - ANSVARSFRASKRIVELSE; BEGRÆNSNING AF ANSVAR

Vi garanterer ikke, repræsenterer eller garanterer at din brug af vores service vil være uafbrudt, rettidig, sikker eller fejlfri.

Vi garanterer ikke at de resultater, der kan opnås ved brug af tjenesten vil være nøjagtige eller pålidelige.

Du accepterer at vi fra tid til anden kan fjerne tjenesten på ubestemt tid eller annullere tjenesten til enhver tid, uden varsel til dig.

Du accepterer udtrykkeligt, at din brug af eller manglende evne til at bruge tjenesten er på eget ansvar. Tjenesten og alle produkter og tjenesteydelser leveret til dig gennem service (undtagen hvis udtrykkeligt fremført af os) leveres 'som værende” og "som tilgængelig" for din brug, uden nogen repræsentation, garantier eller betingelser af nogen art, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder alle stiltiende garantier eller betingelser for salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, egnethed til et bestemt formål, holdbarhed, titel og ikke-krænkelse.

I intet tilfælde må AiryHair.com, vores direktører, funktionærer, medarbejdere, datterselskaber, agenter, entreprenører, praktikanter, leverandører, tjenesteydere eller licensgivere være ansvarlig for eventuelle skader, tab, krav, eller nogen direkte, indirekte, tilfældige, straffende, specielle eller følgeskader af enhver art, herunder, uden begrænsning, af tabt fortjeneste, tabte indtægter, tabte besparelser, tab af data, udskiftningsomkostninger eller lignende skader, uanset om funderet efter kontrakt, erstatningsret (herunder uagtsomhed), objektivt ansvar eller på anden måde, der opstår fra din brug af nogen af tjenesten eller nogen produkter indkøbt bruger tjenesten, eller for alle andre fordringer relateret på nogen måde at din brug af tjenesten eller et produkt, herunder, men ikke begrænset til, eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet, eller tab eller skade af nogen art afholdt som følge af brug af tjenesten eller indholdet (eller produkt) offentliggjort, overført, eller på anden måde gjort tilgængelig via tjenesten, selvom underrettet om deres mulighed herfor. Da nogle stater eller retskredse ikke tillader udelukkelse eller begrænsning af erstatningsansvar for følgeskader eller hændelige skader, i sådanne stater eller retskredse, skal vores ansvar begrænset til det maksimale omfang tilladt ved lov.

AFSNIT 14 - ANSVARSFRIHED

Du accepterer at holde os ansvarsfrie samt at forsvare og holde AiryHair.com og vores moderselskab, datterselskaber, søsterselskaber, partnere, ledere, direktører, agenter, entreprenører, licensgivere, serviceudbydere, underleverandører, leverandører, praktikanter og medarbejdere skadesløs for ethvert krav, herunder rimelige advokatsalærer, foretaget af enhver tredjepart på grund af eller som følge af din misligholdelse af disse Servicevilkår eller de dokumenter, de inkorporerer ved henvisning, eller din overtrædelse af nogen lov eller rettigheder i forhold til en tredjepart.

AFSNIT 15 - UAFHÆNGIGHED

I tilfælde af at en bestemmelse i disse Servicevilkår er bestemt til at være ulovlige, ugyldige eller ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse ikke desto mindre kunne håndhæves i videst muligt omfang tilladt efter gældende lov, og den ikke-håndhævede del anses for at være adskilt fra disse Vilkår for service, således at en sådan bestemmelse ikke påvirker gyldigheden og håndhævelsen af alle andre resterende bestemmelser.

AFSNIT 16 - OPSIGELSE

De ansvar og forpligtelser der er afholdt af parterne før opsigelsesdatoen overlever opsigelsen af denne aftale til alle formål.

Disse Servicevilkår er effektive, medmindre og indtil den opsiges af enten dig eller os. Du kan opsige disse Servicevilkår til enhver tid ved at underrette os om, at du ikke længere ønsker at bruge vores tjenester, eller når du ophører med at bruge vores hjemmeside.

Hvis du efter vores skøn har begået fejl, eller vi har mistanke om, at du har undladt at overholde vilkår eller bestemmelser i disse Servicevilkår, kan vi også opsige denne aftale til enhver tid uden varsel, og du vil forblive ansvarlig for alle skyldige beløb op til og med den dato, hvor opsigelsen er trådt i kraft; og/eller i overensstemmelse hermed kan vi nægte dig adgang til vores Services (eller dele heraf).

AFSNIT 17 - HELE AFTALEN

Undladelse fra vores side i at til enhver tid at håndhæve en rettighed eller retsmiddel i henhold til denne aftale skal ikke opfattes som et afkald på en fremtidig eller anden udøvelse af sådanne rettigheder eller retsmidler

Disse Servicevilkår og eventuelle politikker eller driftsregler offentliggjort af os på dette websted eller i forbindelse med Tjenesten udgør hele aftalen og forståelsen mellem dig og os og regulerer din brug af Tjenesten, erstatter alle tidligere eller samtidige aftaler, meddelelser og forslag , hvad enten mundtlige eller skriftlige, mellem dig og os (herunder, men ikke begrænset til, alle tidligere versioner af Servicevilkår).

Uklarheder i fortolkningen af disse servicebetingelser skal ikke fortolkes imod den udarbejdende part.

AFSNIT 18 - GÆLDENDE LOV

Disse Servicevilkår og eventuelle særskilte aftaler, hvor vi giver dig Service er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Kina.

AFSNIT 19 - ÆNDRINGER I SERVICEBETINGELSER

Du kan se den seneste version af Servicevilkår når helst på denne side.

Vi forbeholder os ret til, efter eget skøn, at opdatere, ændre eller udskifte enhver del af disse Servicevilkår ved at offentliggøre opdateringer og ændringer til vores hjemmeside. Det er dit ansvar at tjekke vores hjemmeside med jævne mellemrum for ændringer. Din fortsatte brug af eller adgang til vores hjemmesiden eller Tjenesten efter offentliggørelse af eventuelle ændringer i disse Servicevilkår udgør accept af disse ændringer.

AFSNIT 20 - KONTAKTINFORMATION

Spørgsmål om Servicevilkårene skal sendes til os via nedenstående kontaktformular.