Sekretess och Säkerhet

VÅRT SÄKERHETSÅTAGANDE

Din integritet är viktig för oss. För att bättre skydda din integritet tillhandahåller vi denna information för att förklara hur vi hanterar information på Internet och de val du kan göra om hur din information samlas in och användas. För att göra informationen lätt att hitta, gör vi det tillgängligt på vår hemsida och överallt där personligt identifierbar information kan efterfrågas. Vi skickar din beställning efter att vi har mottagit din betalning och betalningen har bekräftats . Din betalning kommer att kontrolleras av PayPal AntiFraud Departementet och vårt säljteam. Vi kan kontrollera kundinformation som getts för att bekräfta dina uppgifter. Eventuella oegentligheter kommer att leda till avslag. Vi förbehåller oss rätten att vägra service, avsluta konton, och / eller annullera beställningar när som helst utan att ange någon anledning.

INFORMATIONEN VI SAMLAR IN

Detta meddelande gäller all information som samlas in eller lämnas på AiryHair.com webbplats. På vissa sidor kan du beställa produkter, göra förfrågningar och registrera dig för att ta emot material. De typer av personlig information som samlas in på dessa sidor är:

Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
IP-adress
Kredit- / bankkortSInformation

På vissa sidor kan du skicka information om andra människor. Till exempelom du beställer en gåva online och vill att den skickas direkt till mottagaren, måste du uppge mottagarens adress. I detta fall, är den typ av personlig information som samlas in:

Namn
Adress
Telefonnummer

HUR VI ANVÄNDER INFORMATION

Den information du lämnar om dig själv när du gör en beställning använder vi bara till att säkerställa din order. Vi delar inte informationen med utomstående parter utom då det är nödvänigt för att expediera din order.

Vi använder den information du ger om någon annan när du lägger en order endast för att leverera produkten och bekräfta leverans. Vi delar inte denna information med utomstående parter utom då det är nödvändigt för att expediera ordern.

Vi använder retur e-postadresser för att svara på e-post vi får. Dessa adresser används inte för något annat ändamål och delas inte med utomstående parter.

Slutligen, vi använder eller delar aldrig personlig information som lämnas till oss på nätet i andra sammanhang än de som beskrivs ovan, utan att också ge dig en möjlighet att välja bort eller på annat sätt förbjuda en sådan obesläktad användning.

VÅRT ÅTAGANDE MED AVSEENDE PÅ DATASÄKERHET

För att förhindra obehörig åtkomst, hålla hög datanoggrannhet och säkerställa en korrekt användning av information, har Hair Extensions-butiken infört lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa förfaranden för att skydda och säkra den information vi samlar in online.

HUR DU KONTAKTAR OSS

Om du har andra frågor eller funderingar om vår sekretesspolicy, använd gärna vårt kontaktformulär.