Villkor

ÖVERSIKT

Den här webbplatsen sköts av AiryHair.com. Genomgående refererar termerna ”vi”, ”oss” och ”vår” på sajten till AiryHair.com. AiryHair.com erbjuder denna webbsida inklusive all information, verktyg och tjänster på sajten till dig, användaren, förutsatt att du accepterar alla villkor, policies och meddelanden som står här.

Genom att besöka webbsajten och/eller genom att köpa något från oss, engagerar du dig i vår ”Tjänst” och accepterar följande villkor (”Villkor for Tjänsten”, ”Villkor”), inklusive de tillkommande villkor och policies som refereas till och/eller finns tillgängliga via en hyperlänk på webbsajten. Dessa Villkor for Tjänsten gäller för alla användare av sajten, inkluderande utan begränsning användare som browsar, säljare, kunder, köpmän och/eller personer som bidrar med innehåll.

Var vänlig läs dessa Villkor för Tjänsten noggrant innan du går in på eller nyttjar vår webbsida. Genom att gå in på eller nyttja någon del av sajten, accepterar du dessa Villkor för Tjänsten. Om du inte accepterar samtliga villkor för detta avtal, har du inte tillåtelse att besöka webbsajten eller att nyttja någon av våra tjänster. Om dessa Villkor för Tjänsten rör ett erbjudande, begränsas acceptansen uttryckligen till dessa Villkor för Tjänsten.

Nya funktioner och verktyg som läggs till nuvarande webbutik omfattas också av dessa Villkor för Tjänsten. Du kan alltid se den senaste versionen av Villkor för Tjänsten på den här sidan. Vi reserverar oss rätten att uppdatera, ändra eller byta ut dessa Villkor för Tjänsten genom att publicera ändringar och uppdateringar på vår webbsajt. Det är ditt ansvar att kontrollera denna sida återkommande för att se eventuella ändringar. Du accepterar alla nya publicerade ändringar av villkoren genom att fortsätta besöka och nyttja webbsajten.

AVSNITT 1 - WEBBUTIK VILLKOR

Genom att acceptera dessa användarvillkor intygar du att du är myndig enligt lagen i det land och denprovins/region där du bor, eller att du är myndig enligt lagen i det land och denprovins/region där du bor och att du har gett ditt medgivande till att en minderårig anhörig att använda denna webbplats.

Du får inte använda våra produkter för olagligt eller obehörigt syfte och du får inte heller vid användning av Tjänsten, bryta mot några lagar i din jurisdiktion (inklusive men ej begränsat till upphovsrättslagstiftning).

Du får inte skicka några maskar eller virus eller någon kod av destruktiv karaktär. Överträdelse eller brott mot något av villkoren kommer att resultera i en omedelbar uppsägning av dina tjänster.

AVSNITT 2 - ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att vägra service till vem som helst av vilken anledning som helst vid vilken tidpunkt som helst.

Du förstår att ditt innehåll (exklusive kreditkortsinformation), kan överföras okrypterat och involvera (a) överföring via olika nätverk; och (b) ändringar för att följa och anpassa sig till tekniska krav för anslutande nätverk eller produkter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad under överföringen via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller exploatera någon del av Tjänsten, nyttjande av Tjänsten, eller tillgång till Tjänsten eller någon kontakt på hemsidan genom vilket tjänsten tillhandahålls, utan skriftligt tillstånd från oss.

De rubriker som används i detta avtal ingår endast för bekvämlighet och kommer inte begränsa eller på annat sätt påverka dessa villkor.

AVSNITT 3 - INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH PUNKTLIGHET

Vi är inte ansvariga om information som görs tillgänglig på denna webbplats inte korrekt, fullständig eller aktuell. Materialet på denna webbplats tillhandahålls endast som allmän information och bör inte åberopas eller användas som den enda grunden för att fatta beslut utan att konsultera primära, mer exakta, mer kompletta eller mer aktuella informationskällor. Förtroende för material på denna webbplats är på ditt ansvar.

Denna webbplats kan innehålla viss historisk information. Historisk information, nödvändigtvis, är inte aktuell och tillhandahålls endast som referens. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår webbplats. Du accepterar att det är ditt ansvar att övervaka förändringar på vår webbplats.

AVSNITT 4 - ÄNDRINGAR AV SERVICE OCH PRISER

Priserna för våra produkter kan ändras utan föregående information.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra eller avbryta Tjänsten (eller någon del eller innehåll därav) utan förvarning.

Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för någon ändring, prisändring, avstängning eller upphörande av Tjänsten.

AVSNITT 5 - PRODUKTER ELLER TJÄNSTER

Vissa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga endast online via webbplatsen. Dessa produkter eller tjänster kan finnas i begränsad mängd och är föremål för return eller byte endast enligt vår returpolicy.

Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt visa färger och bilder på de produkter som visas i butiken. Vi kan inte garantera att din dators bildskärm återger de olika färgerna helt korrekt.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till någon person, geografiskt område eller jurisdiktion. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa de kvantiteter av alla produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla beskrivningar av produkter eller prissättning kan ändras när som helst utan förvarning, efter vårt beslut. Vi förbehåller oss rätten att avbryta försäljningen av en produkt när som helst. Alla erbjudande för någon produkt eller tjänst som görs på den här webbplatsen är ogiltigt där det är förbjudet.

Vi garanterar inte att kvaliteten på alla produkter, tjänster, information eller annat material som köps eller erhålls av dig kommer att uppfylla dina förväntningar, eller att eventuella fel i Tjänsten kommer att rättas till.

AVSNITT 6 - NOGGRANNHET VID FAKTURERING OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att vägra en order du lägger hos oss. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller annullera kvantiteter som köpts per person per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta order gjorda av samma kundkonto, samma kreditkort, och / eller order som använder samma fakturering och / eller leveransadress. I händelse av att vi gör en ändring eller annullerar en beställning, kan vi försöka att meddela dig genom att kontakta e-post och / eller faktureringsadress / telefonnummer som du uppgav vid tidpunkten för orderläggningen. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda order som vid vår egen bedömning, verkar vara skrivna av återförsäljare, återförsäljare eller distributörer.

Du samtycker till att ge aktuell, fullständig och korrekt inköps- och kontoinformation för alla inköp som görs i vår butik. Du samtycker till att omedelbart uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress och kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra dina transaktioner och kontakta dig vid behov.

För mer information kan du läsa vår Returpolicy.

AVSNITT 7 - VALFRIA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part över vilkasom vi varken övervakar eller har någon kontroll eller ingång till.

Du är medveten om och samtycker till att vi ger tillgång till sådana verktyg i "befintligt skick" och "som de kommer" utan några garantier, utfästelser eller villkor av något slag och utan godkännande. Vi ska inte ha något som helst ansvar till följd av eller i samband med din användning av valfria verktyg från tredje part.

All användning av valfria verktyg som erbjuds via webbplatsen är helt på din egen risk och diskretion och du bör se till att du är bekant med och godkänner de villkor på vilka verktygen som tillhandahålls av relevant tredjepartsleverantör vilar.

Vi kan också i framtiden erbjuda nya tjänster och / eller funktioner via webbplatsen (inklusive, lanseringen av nya verktyg och resurser). Sådana nya funktioner och / eller tjänster skall också omfattas av dessa Villkor för Tjänsten.

AVSNITT 8 - TREDJEPARTSLÄNKAR

Visst innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår Tjänst kan innehålla material från tredje part.

Tredjepartslänkar på denna webbplats kan hänvisa dig till tredje parts webbplatser som inte är anslutna till oss. Vi är inte ansvariga för att undersöka eller utvärdera innehållet eller riktigheten och vi garanterar inte och kommer inte att ta något ansvar för eventuellt tredjepartsmaterial eller hemsidor, eller för annat material, produkter eller tjänster från tredje part.

Vi är inte ansvariga för någon skada eller skadestånd i samband med köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som görs i samband med någon tredje parts webbplatser. Vänligen läs noga tredjeparts policies och praxis och se till att du förstår dem innan du gör någon transaktion. Klagomål, krav, oro eller frågor om tredjepartsprodukter bör riktas till tredje part.

AVSNITT 9 - ANVÄNDARKOMMENTARER, RECENSIONER, FEEDBACK OCH ANDRA INLAGOR

Om du på vår begäran skickar vissa specifika bidrag (till exempel tävlingsbidrag eller recensioner) eller utan en begäran från oss skickar kreativa idéer, förslag, recensioner, offerter, planer, eller annat material, oavsett om det är via nätet, via e-post, per post eller på annat sätt (kollektivt, "kommentarer"), godkänner du att vi kan, när som helst, utan begränsning, redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda i något medium alla kommentarer som du fram till oss. Därutöver, ger du oss all äganderätt till de recensioner som har lagts upp på vår sida. Vi har inte någon skyldighet (1) att behålla några synpunkter i förtroende; (2) att betala ersättning för eventuella kommentarer, eller (3) för att svara på eventuella synpunkter.

Vi kan, men har ingen skyldighet att, övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi bedömer efter eget gottfinnande är olagligt, kränkande, hotfullt, ärekränkande, nedsättande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande eller bryter mot någon parts immateriella rättigheter eller dessa Villkor för Tjänsten.

Du garanterar att dina kommentarer inte kommer att kränka någon rätt för tredje part, inklusive upphovsrätt, varumärke, sekretess, personlighet eller andra personliga eller produktrelaterade äganderätter. Du garanterar vidare att dina kommentarer inte kommer att innehålla ärekränkande eller på annat sätt olagligt, kränkande eller obscent material, eller innehålla datavirus eller andra skadliga program som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon närstående hemsida. Du får inte använda en falsk e-postadress, låtsas vara någon annan än dig själv, eller på annat sätt vilseleda oss eller tredje part som till ursprunget några synpunkter. Du är ensam ansvarig för eventuella kommentarer som du gör och att de är korrekta. Vi tar inget ansvar och tar inget ansvar för eventuella kommentarer som du eller någon tredje part har lagt upp.

AVSNITT 10 - PERSONUPPGIFTER

Din angivande av personlig information genom butiken styrs av vår sekretesspolicy.

AVSNITT 11 - FEL, FELAKTIGHETER OCH FÖRSUMMELSER

Ibland kan det finnas information på vår webbplats eller i tjänsten som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller brister som kan ha anknytning till produktbeskrivningar, prissättning, kampanjer, erbjudanden, produktfraktkostnader, transittider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller försummelser, och att ändra eller uppdatera information eller annullera order om någon information i tjänsten eller på någon närstående hemsida är felaktig när som helst utan förvarning (även efter att du har lämnat in din beställning) .

Vi åtar oss inget ansvar för att uppdatera, ändra eller förtydliga uppgifter i tjänsten eller på någon närstående webbplats, inklusive, utan begränsning, prisinformation, förutom vad som krävs enligt lag. Ingen specificerad uppdatering eller uppdatera datum tillämpas i Tjänsten eller på någon närstående hemsida, bör vidtas för att indikera att all information i tjänsten eller på någon närstående hemsida har ändrats eller uppdateras.

AVSNITT 12 - FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

Utöver andra förbud som anges i Villkor för Tjänsten är du förbjuden att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) i något olagligt syfte; (B) att värva andra att utföra eller delta i olagliga handlingar; (C) att bryta mot alla internationella, federala, regionala eller statliga förordningar, regler, lagar eller lokala förordningar; (D) att inkräkta på eller bryta mot våra immateriella rättigheter eller andras immateriella rättigheter; (E) för att trakassera, missbruka, förolämpa, skada, förtala, nedvärdera, skrämma eller diskriminera på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnicitet, ålder, nationellt ursprung, eller funktionshinder; (F) att lämna felaktiga eller vilseledande uppgifter; (G) för att ladda upp eller överföra virus eller någon annan typ av skadlig kod som kommer att eller kan användas på ett sätt som kommer att påverka funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon närstående webbplats, andra webbplatser, eller Internet; (H) för att samla in eller spåra personlig information om andra; (I) till spam, phish, pharm, förevändning, spindla, crawla, eller skrapa; (J) för varje obscent eller omoralisk ändamål; eller (k) att störa eller kringgå säkerhetsfunktioner i tjänsten eller någon närstående webbplats, andra webbplatser, eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller någon närstående hemsida för brott mot något av de förbjudna användningsområdena.

AVSNITT 13 - FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER; ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi kan inte garantera, representera eller lova att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas vid användning av tjänsten kommer att vara korrekta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta ner tjänsten för obestämd tid eller avbryta tjänsten när som helst, utan förvarning till dig.

Du samtycker uttryckligen till att din användning av, eller oförmåga att använda, tjänsten är på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som levereras till dig via Tjänsten tillhandahålls (förutom vad som uttryckligen anges av oss) "i befintligt skick" och "som tillgängligt" för eget bruk, utan representation, garantier eller villkor av något slag, varken uttryckliga eller förstådda, inklusive alla underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, marknadsmässig kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, titel och icke-intrång.

I inget fall skall AiryHair.com, våra chefer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer eller licensgivare vara ansvariga för någon skada, förlust, krav, eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffbara, speciella eller följdskador av något slag, inklusive, utan begränsning utebliven vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlust av data, återanskaffningskostnader, eller liknande skador, vare sig baserad på kontrakt, kränkning (inklusive vårdslöshet), strikt ansvar eller på annat sätt, till följd från din användning av Tjänsten eller produkter som upphandlas via Tjänsten, eller för andra anspråk på något sätt relaterat till din användning av Tjänsten eller någon produkt, inklusive men inte begränsat till, eventuella fel eller brister i innehållet, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av användningen av Tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som postas, överförs eller på annat sätt görs tillgänglig via Tjänsten, även om du har informerats om möjligheten. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter ansvarsbegränsning och friskrivning för följdskador eller oförutsedda skador, skall vårt ansvar vara begränsat till den maximala utsträckning som lagen tillåter.

AVSNITT 14 - SKADEERSÄTTNING

Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla AiryHair.com och vårt moderbolag, dotterbolag, filialer, partner, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda, skadeslösa från anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, från någon tredje part på grund av eller till följd av ditt brott mot dessa användarvillkor eller handlingar som de innehåller genom hänvisning, eller ditt brott mot någon lag eller rättigheter för en tredje part.

AVSNITT 15 - AVSKILJBARHET

I händelse av att någon bestämmelse i dessa användarvillkor är olaglig, ogiltig eller inte kan verkställas, skall sådan bestämmelse ändå vara verkställbart i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, och den ogenomförbar delen skall anses vara avskild från dessa Villkor för Tjänsten, skall sådan ogenomförbarhet inte påverka giltigheten och genomförbarheten av andra eventuella kvarvarande bestämmelser.

AVSNITT 16 - UPPSÄGNING

De skyldigheter och ansvar parterna har före den dag då uppsägningen sker skall överleva uppsägning av detta avtal för alla ändamål.

Dessa Villkor för Tjänsten är giltiga tills dess att de avslutas av dig eller oss. Du kan säga upp dessa användarvillkor när som helst genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar att använda vår webbplats.

Om du enligt vår bedömning inte lyckas, eller vi misstänker att du inte lyckas att uppfylla alla villkor eller bestämmelser i dessa användarvillkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan förvarning och du kommer att vara ansvarig för alla utestående belopp till och med dagen för uppsägning; och / eller i enlighet med detta kan vi neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del därav).

AVSNITT 17 - HELA AVTALET

Om vi inte lyckas utöva eller hävda en rätt eller bestämmelse i dessa Villkor för Tjänste skall det inte utgöra en avsägelse av sådan rätt eller bestämmelse.

Dessa användarvillkor och eventuella policies eller verksamhetsregler som publicerats av oss på denna webbplats eller i anslutning till Tjänsten utgör hela avtalet och förståelse mellan dig och oss och styr din användning av tTänsten, ersätter alla tidigare eller samtidiga avtal, meddelanden och förslag , vare sig muntligt eller skriftligt, mellan dig och oss (inklusive, men inte begränsat till, alla tidigare versioner av Villkor för Tjänste).

Eventuella oklarheter i tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas till den skrivande partens nackdel.

AVSNITT 18 - GÄLLANDE LAG

Dessa användarvillkor och eventuella separata avtal där vi erbjuder dig tjänster skall regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i Kina.

AVSNITT 19 - ÄNDRINGAR AV VILLKOR FÖR TJÄNSTEN

Du kan läsa den senaste versionen av Villkor för Tjänsten när som helst på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande, uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa Villkor för Tjänsten genom att publicera uppdateringar och förändringar till vår hemsida. Det är ditt ansvar att kolla vår hemsida regelbundet för förändringar. Din fortsatta användning av eller tillgång till vår hemsida eller tjänsten efter publicering av eventuella ändringar av dessa Villkor för Tjänstenr innebär att du accepterar dessa ändringar.

AVSNITT 20 - KONTAKTUPPGIFTER

Frågor om Villkor för Tjänsten ska skickas till oss via följande kontaktformulär.